Cụm van hằng nhiệt ford Ranger 2012-2015 CH(có van)