Tay cửa Everest 2008-2014, Ranger 2008-2012 ngoài trước LH CH(xi)