Dây curoa bơm nước Ford Ranger 2.0 2020, Everest 2.0 2020 CH