Bugi cho máy xăng Ford Ranger 2005, Everest 2005 CH