Hộp thu hồi tín hiệu Rada Ford Ranger 2016-2020 CH( cảm biến đặc biệt)